Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bestuur & Trainers

 

Raad van Bestuur
Voorzitter : Gilbert Dendooven  
  Ondervoorzitter : Linda Ackaert  
  Secretaris : Dirk Stevens  
  Penningmeester  : Geert Recour  
         
Dagelijks bestuur:
Voorzitter : Linda Ackaert  
  Ondervoorzitter : Geert Recour  
         
 Trainers:   : Geert Recour     
      Rosmarie Mack  
      Vergauwen Ina   
           
         
Medewerkers   : Dominiek Van Ryckeghem  
      Jean-Claude Jacxens   
      Willy Degrande