Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Korte inhoud van het Huishoudelijk reglement

Art. 2. Het huishoudelijk reglement ligt ter inzage in het clublokaal.

Art. 3. Alle leden van de vereniging dienen elkaar in alle omstandigheden te respecteren.  Tegenover de instructeurs, het kantinepersoneel en de bestuursleden is een positieve ingesteldheid vereist.  Zij oefenen immers volledig belangeloos hun functie uit: maak het hen niet onnodig moeilijk. 

Art. 6.  Door het toetreden tot De Jonge Gezelschapshond vzw verplicht de eigenaar of de geleider van de hond(en) zich ertoe om:

  • een familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid met inbegrip van huisdieren af te sluiten.
  • het inentingsboekje van de hond op eerste aanvraag voor te leggen, waaruit mag blijken dat de nodige inentingen werden toegediend om de gezondheid van de honden volledig te waarborgen. 

Art.7.  Om te mogen werken met een hond op het terrein moet men minstens 14 jaar zijn.  De voornaamste vereiste is echter dat de geleider de hond onder controle kan houden.  Uitzonderingsgevallen zullen besproken worden door de instructeurs en het dagelijks bestuur.  Hun uitspraak zal beslissend zijn.  Bij minderjarigen is de handtekening van één van de ouders of van de voogd op het inschrijvingsformulier vereist. 

Art. 15.  Na de training moeten de gebruikte toestellen en/of materialen behoorlijk aan de kant worden gezet, om het grasmaaien niet te belemmeren en dit vooral in de zomermaanden.  
Hier word ook verwacht dat de trainende leden helpen het plein op te ruimen, en alles te plaatsen waar de trainer het aangeeft.
De terreinen moeten gesloten worden.
 

Art. 17.  Honden die zich met de geleider buiten het oefenterrein of in het clublokaal bevinden, worden aan de leiband gehouden omdat de wet dit voorschrijft.  Bij ongevallen die het gevolg zijn van het overtreden van art. 18, zal de volle verantwoordelijkheid van het gebeurde ten laste gelegd worden van de overtreder(s).

De kosten die het gevolg zijn van het overtreden van dit artikel worden eveneens door de overtreder(s) zelf betaald.

Art. 18.  Het is ten allen tijde verboden de honden onbewaakt in de auto of aanhangwagen achter te laten. (Politiereglement)

Art. 22.  Wanneer een hond het terrein of het clublokaal bevuilt, dient de geleider de uitwerpselen onmiddellijk op te ruimen met het plastiek zakje dat elk spelend lid bij zich moet hebben, en gedeponeerd worden in de daartoe bestemde afvalbak op het terrein.

Ook buiten de terreinen van de hondenschool dienen uitwerpselen onmiddellijk opgeruimd te worden, zodat aan de buren geen overlast wordt bezorgd.